Home Ads

Wednesday, March 29, 2017

Absolute Me

Која е мојата приказна?  Што е тоа што ме прави тоа што сум? Сонувам вивидно, во боја. Ме буди топлината на сончевите зраци. Коне...
Powered by Blogger.